ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مهندس سید امید خداشناس

 

متخصص حوزه ریلی و مترو

متولد 1365

یکی از اعضای حاضر خانواده بزرگ شهرداری و سازمان قطارشهری قم  (با 11 سال سابقه) هستم 

معتقد به اینکه؛
هر چیزی را که ذهن باور کند، دست یافتنی است

سوابق شغلی و اجرایی؛
معاون بهره برداری سازمان قطارشهری قم
رییس اداره طراحی و مهندسی – مدیر تجهیزات(5 سال)
-مدیر پروژه منوریل (1 سال)
کارشناس ناوگان و تجهیزات دپو (1 سال)
عضو کمیته اتحادیه قطارشهری کشور(8 سال)
عضو کمیته استاندارد حمل و نقل ریلی کشور

مهارت ها؛
•     آشنایی با تجهیزات دپو و ناوگان ریلی 
•    آشنایی با پیمان های عمرانی به ویژه EPC
•    آشنایی با استاندارهای ریلی
•    مهارت زبان انگلیسی در حد خواندن، نوشتن، ترجمه و مکالمه
•    تسلط بر امور رایانه و نرم افزارهای مهندسی 

افتخارات؛ 
•    کارمند نمونه سازمان
•    دریافت لوح تقدیر از مدیران ملی و استانی

فعالیت های جانبی؛ 
•    حضور در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی اینوترنس
•    بازدید از پروژه های حمل و نقلی و خطوط ریلی برخی کشورها

سوابق علمی و پژوهشی؛
•    تدریس در دانشگاه  علمی کاربردی
•    چاپ مقالات  علمی پژوهشی:
- پارامترهای تاثیر گذار در انتخاب روش اجرای ایستگاه مترو
- اولویت بندی شاخص های موثر در فرایند انتقال تکنولوژی ساخت واگن های مترو 
-مقایسه مشخصه های سیستم قطار هوایی با انواع سیستم حمل و نقل ریلی

•    ترجمه چندین مقاله در زمینه مدیریت و انتقال تکنولوژی 

 سوابق تحصیلی؛
* کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی – گرایش انتقال تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی
* کارشناسی مهندسی راه آهن – گرایش ماشین های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران

آدرس پست الکترونیکی:
Omid_khodashenas@yahoo.com