ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

عباس بشری موحد

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

متولد 1367 – قــــــم

فردی با روحیه مشارکت، جامعه پذیری بالا و همگرایی در اهداف جمعی،  معتقد به خلاقیت، تشکیل تیم های کاری با جهت گیری همکاری مبتنی بر اعتماد و پیاده سازی رفتارهای شهروندی سازمانی و باور به تشویق گروهی و در عین حال پاسخگو، انعطاف پذیر  با  رعایت سلسله‌ مراتب کاری و اداری.

"تمامی اتفاقات و دستاورد های بزرگ از اقدامات و پیگیری های کوچک شکل می گیرد"
* لیکن با  پیوستگی و ممارست *


سوابق شغلی و اجرایی؛
مدیر اجرایی شرکت پژوهشی آموزشی امید دانش و عماد تدبیر دانشگاه شهید بهشتی (2 سال)
مسئول بودجه و تأمین مالی طرح قطار شهری قم(6 سال)
-رئیس اداره سرمایه انسانی سازمان قطار شهری (1 سال)
دبیر هیئت مدیره و شورای سازمان قطار شهری
سرپرست و معاون امور پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان قطار شهری (هم اکنون) 
عضو کمیته اتحادیه قطارشهری کشور

مهارت ها؛
•    آشنایی با نظام و فرایند مدیریت منابع انسانی 
•    آشنایی با فرایند حل مسئله خلاق
•    آشنایی با فرایندهای رهبری موفق
•    دارای مهارت های ارتباط موثر و جامعه پذیری
•    دارای مهارت سخنرانی عمومی
•    تسلط نسبی به مهارت های خواندن، نوشتن و گوش دادن و صحبت به زبان انگلیسی
•    برنامه ریزی تامین مالی پروژه های عمرانی 
•    آشنایی با ارتباطات فی مابین ارگان ها و سازمان های دولتی برای پیگیری امور پروژ ه های عمرانی
•    دارای مهارت های عمومی و تخصصی نرم افزارهای مرتبط کامپیوتری
•    دارای توانمندی تحریر طرح های توجیه فنی  و اقتصادی و تحلیل بخش مالی طرح

افتخارات؛ 
•     رتبه 22 کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1390

سوابق علمی و پژوهشی؛
تدریس دوره های مهارت های عمومی و تخصصی مدیریت در دانشگاه شهید بهشتی
همکاری در ترجمه و چاپ کتب مدیریت تحول سازمانی
تحریر مقاله و کتاب عوامل موثر بر فراموشی سازمانی
همیار استاد در دانشگده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی


 سوابق تحصیلی؛
* کارشناسی مدیریت دولتی
* کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی 
* دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

سوابق فرهنگی 
* عضو فعال بسیج 
* فعال در برنامه و های فرهنگی و مساجد و هیئات مذهبی    

آدرس پست الکترونیکی -basharyabbas@gmail.com