ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مهندس سید محمد صابری زاده

کارشناس ارشد عمران - سازه

متولد 1363

    
یکی از اعضای حاضر خانواده بزرگ شهرداری و سازمان قطارشهری قم  (با 15 سال سابقه) هستم، که با نگرش و انرژی مثبت و روحیه خستگی‌ناپذیری، همکارانم را ضمن مشارکت در اهداف سازمانی، به انجام کارهای سخت  و رسیدن به نتیجه مطلوب تشویق می نمایم.


سوابق شغلی و اجرایی؛
رییس اداره امور ایستگاه ها سازمان قطارشهری   
رییس اداره نظارت سازمان قطارشهری قم (5 سال)
مدیر پروژه خط A مترو قم (1 سال)
ناظر عالی کارفرما و جانشین مدیر پروژه خط A مترو قم  (4 سال)
ناظر عالی مشاور کارفرما – مشاور پردیسان سازه ( 1 سال)
ناظرعالی کارفرما – تعاونی مسکن سپاه علی بن ابیطالب ( 2 سال)
عضو کمیته اتحادیه قطارشهری کشور

مهارت ها؛
•    تسلط بالا بر تنظیم اسناد و مکاتبات اداری
•    آشنایی با پیمان های عمرانی به ویژه EPC
•    مهارت زبان انگلیسی در حد خواندن و ترجمه
•    تسلط بر امور رایانه و نرم افزارهای مرتبط 


افتخارات؛ 
•    کارمند نمونه 
•    دریافت لوح تقدیر از مدیران ملی و استانی


سوابق علمی و پژوهشی؛
تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی
چاپ مقالات علمی پژوهشی 


 سوابق تحصیلی؛
•    کارشناسی ارشد عمران - سازه
•    کارشناسی عمران - عمران 


آدرس پست الکترونیکی:Saberizade.m@gmail.com