ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

رسول روستائی زاده


کارشناس مدیریت سرمایه انسانی

متولد 1370

یکی از اعضای حاضر خانواده بزرگ شهرداری (با سابقه 10 ساله)  هستم ، با روحیه مسئولیت  پذیری  بالا  و متعهد به انجام وظایف و امور اجرایی مرتبط 
 و خدمت  در راستای تحقق اهداف سازمان

معتقد به اینکه؛
هر کس باید روحیه جدیدی از میهن پرستی و مسئولیت پذیری را احضار کنیم، جایی که هر یک از ما تصمیم می گیریم در آن
 تلاش کنیم و بیشتر کار کنیم و مراقب نه تنها خودمان بلکه همدیگر باشیم
 

سوابق شغلی و اجرایی؛
    سرپرست اداره سرمایه انسانی سازمان قطار شهری قم
    مسئول امور برنامه ریزی و تحول سازمانی سازمان قطار شهری قم
    رئیس دفتر مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری قم
    کارشناس اداره رفاه و تربیت بدنی شهرداری قم


مهارت ها؛
•    آشنایی با قوانین و مقررات اداری و استخدامی
•    آشنایی با نظام تخلفات اداری
•    آشنایی با نظام مکاتبات اداری 
•    آشنایی با تشکیلات و ساختار سازمانی 
•    آشنایی با فرآیند سازی ، بهبود روشها و تحول سازمانی
•    آشنایی با نظام بودجه بندی سازمانی
•    آشنایی با فرآیند تامین منابع مالی پروژه
•    تسلط بر امور رایانه و نرم افزارهای مرتبط


افتخارات؛ 
•    دریافت لوح تقدیر از مدیران ملی و استانی 
•    کسب رتبه برجستگی در چندین سال متوالی
•    کسب عناوین ورزشی مختلف
سوابق علمی و پژوهشی؛
تدریس دوره های آموزشی شهرداری 
برگزاری دوره های آموزشی
چاپ مقالات  علمی پژوهشی 


 سوابق تحصیلی؛
* کارشناس حرفه ای مدیریت آموزش  های شهروندی


سوابق فرهنگی و ورزشی؛
•    مربی تیم ملی هاکی ایران 
در رده نوجوانان
•    بازیکن تیم ملی هاکی ایران 
در رده جوانان 
•    برگزاری تور های مختلف فرهگی و ورزشی
•    برگزاری دوره های آموزشی ورزشی


آدرس پستی الکترونیکی -Mrroostae70@gmail.com