ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

محمدرضا انگشت باف


کارشناس مدیریت شهری

متولد 1365

یکی از اعضای حاضر خانواده بزرگ شهرداری و سازمان قطارشهری قم  (با 15 سال سابقه) هستم، که با نگرش و انرژی مثبت و روحیه خستگی‌ناپذیری، همکارانم را ضمن مشارکت در اهداف سازمانی، به انجام کارهای سخت  و رسیدن به نتیجه مطلوب تشویق می نمایم 

معتقد به اینکه؛
با ممارست و پیگیری
 "محـال و غیرممکـنی" 
وجـــود نخواهد داشـت


سوابق شغلی و اجرایی؛

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  قطارشهری قم 

سرپرست سازمان قطارشهری قم  
معاون پشتیبانی سازمان قطارشهری قم (11 سال)
سرپرست اداره حقوقی و املاک (3 سال)
مدیر منابع انسانی سازمان قطارشهری قم (1 سال)
معاون اجرایی پروژه مترو قم (1 سال)
مدیر پروژه خط A مترو قم (1 سال)
دبیر هیئت مدیره و شورای سازمان قطار شهری 
عضو کمیته اتحادیه قطارشهری کشور


مهارت ها؛
•    آشنایی با نظام بودجه ریزی استانی و ملی 
•    آشنایی با قوانین و بروکراسی اداری
•    روابط عمومی بالا برای پیگیری امور
•    تسلط بالا بر تنظیم اسناد و مکاتبات اداری
•    تسلط بر فرایندهای تحول ‌و بهبود روشها
•    آشنایی با روانشناسی کار و پرسنل
•    تسلط بر روش تامین مالی پروژه های عمرانی
•    آشنایی با پیمان های عمرانی به ویژه EPC
•    مهارت زبان انگلیسی در حد خواندن و ترجمه
•    آشنا به ساختار سازمان های مهم دولتی
•    آشنایی کامل به امور شهرداری ها
•    تسلط بر امور رایانه و نرم افزارهای مرتبط 


افتخارات؛ 
•    کارمند نمونه (سالهای متمادی)
•    دریافت لوح تقدیر از مدیران ملی و استانی
•    حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی صنعت ساختمان و ریلی
•    کسب عناوین مختلف در رشته فوتسال

سوابق علمی و پژوهشی؛
تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی
تدریس دوره های آموزشی در برخی ادارات
چاپ مقالات  علمی پژوهشی 
چاپ کتاب عوامل موثر بر فراموشی سازمانی
ترجمه چندین مقاله در زمینه شغلی 
تدوین چارت سازمانی و آیین نامه های داخلی


 سوابق تحصیلی؛
* کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
* کارشناسی فیزیک 
* کاردانی عمران
* دیپلم ریاضی-فیزیک 


سوابق فرهنگی و ورزشی؛
•    ورزشکار حرفه ای فوتسال
•    بسیجی فعال
•    فعالیت در  بسیج سازندگی
•    فعالیت در برگزاری راهیان نور
•    همکاری با هیات مذهبی و مساجد 
آدرس پست الکترونیکی: Mra.ghatar@yahoo.com