ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مهندس مهدی آرمیون


متولد 1364

یکی از اعضای حاضر خانواده بزرگ شهرداری و سازمان قطارشهری قم  (با 12 سال سابقه) هستم، که با نگرش و انرژی مثبت و روحیه خستگی‌ناپذیری، همکارانم را ضمن مشارکت در اهداف سازمانی، به انجام کارهای سخت  و رسیدن به نتیجه مطلوب تشویق می نمایم 

معتقد به اینکه؛
برای شروع کردن نیازی نیست که عالی باشی برای عالی بودن باید شروع کنی


سوابق شغلی و اجرایی؛
مدیر عملیات بهره برداری سازمان قطارشهری قم
کارشناس مسئول تامین توان
مسئول دپارتمان پله برقی
کارشناس تامین توان
عضو کمیته استاندارد حمل و نقل ریلی کشور
عضو کمیته اتحادیه قطارشهری کشور

مهارت ها؛
•    آشنایی با پست های برق HVS
•    آشنایی با کلیه زیر قسمت های مرتبط با برق رسانی به سیستم های ریلی 
•    آشنایی با قوانین و بروکراسی اداری
•    روابط عمومی بالا برای پیگیری امور
•    آشنایی با پیمان های عمرانی به ویژه EPC
•    مهارت زبان انگلیسی در حد خواندن و ترجمه
•    تسلط بر امور رایانه و نرم افزارهای مرتبط 


افتخارات؛ 
•    کارمند نمونه (سالهای متمادی)
•    دریافت لوح تقدیر از مدیران ملی و استانی
•    حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی صنعت ساختمان و ریلی


سوابق علمی و پژوهشی؛
دارای 5 اختراع ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و مالکیت صنعتی ایران 
دریافت لوح تقدیر و جایزه از دفتر ریاست محترم جمهوری جهت شرکت در جشنواره ملی شکوفایی و نوآوری در بهمن 87
 شرکت در نمایشگاه مخترعین کشور
عضو باشگاه مخترعین کشور
عضو باشگاه پژوهشگران جوان


 سوابق تحصیلی؛
* کارشناسی ارشد برق قدرت
* کارشناسی برق الکترونیک
* دیپلم ریاضی-فیزیک 

آدرس پست الکترونیکی: m.armion@yahoo.com