ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

احمد کرد آبادی

کارشناس مالی
متولد 1364


    سوابق شغلی و اجرایی؛
الف – مدیر مالی سازمان قطار شهری قم 
ب –حسابرسی اسناد مالی سازمان قطار شهری قم
ج – مسئول بازگانی سازمان قطار شهری قم

 د – کارشناس مالی اداره تعاون (1سال)
ن – کارشناس مالی  کارخانه کفش شادمان(1سال) 
و – کارشناس مالی در در شرکت آسمانشهر(1سال) 
ه – حسابرس شرکت چند منظوره مهدیه(1سال)


مهارت ها؛
•    آشنایی با نظام مالی حاکم بر شهرداری 
•    آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه
•    تسلط بالا بر تنظیم اسناد و مکاتبات مالی
•    تسلط کامل بر لیست حقوق و دستمزد
•    تسلط کامل بر بودجه ریزی عملیاتی
•    مهارت زبان انگلیسی در حد خواندن و ترجمه
•    تسلط بر امور رایانه و نرم افزارهای مرتبط 


افتخارات؛ 
•    دریافت لوح تقدیر از مدیران 

 سوابق تحصیلی؛
* کارشناسی ارشد حسابرسی
* کارشناسی حسابداری
* دیپلم انسانی 


سوابق فرهنگی و ورزشی؛
•    سابقه بازی فوتبال و فوتسال
•    همکاری با هیات مذهبی و مساجد     

 آدرس پست الکترونیکی -A_baran6460@yahoo.com