ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

About Qom Urban Railway Organization

11 اسفند 1393

Metro Project – Line AMonorail Project

image

About Qom Urban Railway Organization

 

Qom Urban Railway Organization was established in 2008 with the aim of managing urban railway projects of  Qom and it has benefited from efforts of city officials since it`s start. This organization has excelled in urban railway projects including metro-line A and the monorail by managing resources and eliminating obstacles successfully until now.

Qom is the eighth among Iranian cites in terms of its population. it is also the second most eminent Pilgrimage destination in Iran after Mashhad .Moreover the city is the most significant center of religious scholarship and attracts students and scholars from inside and outside the country.

Qom is located at a critical junction of different areas of Iran. It connects northern and southern provinces. It is also a connecting point between the southwestern and central areas of Iran. In addition, this city hosts millions of pilgrims and tourists from all over the world and Iran yearly. These factors make Qom`s traffic and transportation planning very important.

 

MAP OF URBAN RAILWAYS OF QOM

Findings and consequences of Qom comprehensive traffic studies cause to determine amount of trip request, lines specifications and places of stations, following a combinatorial corridor contains metro-line A and monorail have been selected that they are being constructed at now.

According to these traffic studies, five corridors of the urban railways have been determined for Qom, two of them have superior traffic council enactment including metro-line A and the monorail. These corridors cover different areas of Qom as following:

 

 

Metro line A project

Metro-line A is 14.8 KLM in length, It starts from northwest of Qom in Ghale Kamkar area and continues toward the holy shrine  and the central areas, and finally ends at Qom southeast in the holy mosque of Jamkaran.

This line has 14 stations which have been named from A1 to A14 respectively. Passenger platforms are placed at both sides of the line. the average length of each station is 109 meters and the average space between per station is 1 KLM.

The primary station of this line is located near Jamkaran mosque and it`s depot is placed in Ghale Kamkar. The depot is located at the end of the corridor and it`s extent is 37 Hectare, Repair and maintenance operations for train wagons are done there.

Qom metro tunnel excavation is done In two ways:1- Traditional Excavation 2- Mechanized Excavation. About 10.3 KLM of entire route length is excavated by EPB-TBM machine (from Ghale Gamkar area to Valiasr square) and about 4 KLM of the route is excavated traditionally and 500 m of the end of route is done openly. Metro First operation Phase contains 6 staions from A9(Motahari square) to A14(Ghale Kamkar) approximately 5 KLM in length.

 

Metro Line A Specifications and stations:

 

 

Monorail Project

The first monorail corridor of Iran is being constructed in Qom. This project started in 2009 with the aim of developing Qom public transportation. It connects north of  Qom to it`s south. this corridor has a crossroad with the metro project in Motahari square . The entire authorized track of the monorail is 18 KLM with two executive phases, the length of the first phase is 6.8 KLM with 8 stations and  another phase has not been started yet. In order to supply required electricity power for monorail cars, a 63/20 KV substation with 1760 m2 of extent has been constructed beside this project in Navvab street. Because of space limitation this substation has been selected GIS type. This post has more than 95 percent progress at present. It is ready to operate for the monorail power supplement and also the metro power supplement.


Monorail Specifications and stations:

 

 

 

 

The first operational phase of monorail:

The first operational phase of monorail contains a route with 4.7 KLM in length with 6 stations (from Payane to Motahari) which is currently under construction. All stations are 81 meters in length and 21 meters in width. In addition, they have been constructed in 2 floors with a 3500 area.

Each station has a technical and administrative room in the first floor and passenger train boarding platform is located in the second floor. At the second floor there are places for passenger sitting , an escalator, an elevator and an emergency telephone on both sides.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public Relations of Qom Urban Railway Organization

phone number: +98-25-36652662      +98-25-36650308

Fax: +98-25-36653045

Postal code: 3718163313

 

 

 

تگ ها :
آخرین اخبار

انتشار فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره امکان‌سنجی ادامه طرح منوریل قم

انتشار فراخوان عمومی خرید خدمات مشاوره امکان‌سنجی ادامه طرح منوریل قم


مترو و منوریل محور جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم

جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم با محوریت موضوعات مرتبط با پروژه های حمل و نقل ریلی شهر قم در محل سازمان قطار شهری قم برگزار گردید.


مترو قم میزبان مسئولین و اساتید جامعه المصطفی

جمعی از مسئولین و اساتید جامعه المصطفی از ایستگاه میدان شهید مطهری مترو قم بازدید نمودند.


اجرای 7400 متر مربع جاده آسفالت در دپوی مترو قم

مسئول کنترل پروژه سازمان قطار شهری قم:اجرای 7400 متر مربع جاده سازی در دپو و پارکینگ مترو برای فاز اول خط 1 پروژه مترو قم پیش بینی شده است که در حال نهایی شدن است.


بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری قم از کارگاه دپو و پارکینگ مترو

در ادامه بازدیدهای دوره ای، مدیر عامل سازمان قطار شهری قم، ظهر چهار شنبه مورخ 1402/03/31 از دپو و پارکینگ مترو درکارگاه قلعه کامکار بازدید نمود.


کاهش شدید اعتبارات و افزایش هزینه ها، مهمترین عامل تأخیر در اجرای مترو قم

مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری قم: کاهش اعتبارات مورد نیاز و افزایش چند برابری نرخ تجهیزات و مصالح طی سالهای اخیر ، مهمترین عامل تاخیر در اجرای مترو قم می باشد.


فرونشست سطحی زمین در خیابان امامزاده ابراهیم(ع) ارتباطی با مترو قم ندارد

مدیر پروژه ایستگاه A12 مترو قم: فرونشست سطحی زمین در خیابان امامزاده ابراهیم(ع) در اثر مشکلات تأسیسات زیر سطحی بوده و ارتباطی به عملیات اجرای پروژه مترو ندارد.


بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری قم از کارگاه عمرانی مصلی تهران

مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری قم از کارگاه عمرانی مصلی تهران بازدید نمود.


"محمد رضا انگشت باف" مدیر عامل سازمان قطار شهری شهرداری قم شد

بنا به پیشنهاد شهردار قم و با حکم استاندار قم، محمدرضا انگشت باف به عنوان مدیر عامل سازمان قطارشهری شهرداری قم منصوب شد.


برنامه توسعه مترو قم به سمت مسجد مقدس جمکران

تکمیل فاز نخست و توسعه فاز دوم خط 1 مترو قم نیازمند تخصیص و تزریق به موقع منابع مالی می باشد.