ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

پروژه متروی قم

پروژه خطA قطار شهری قم، شمال غرب شهر قم را به جنوب شرقي آن متصل می‌نماید و مطالعات زمین‌شناختی نیز در همین گستره انجام گرفته است. موقعیت خطA متروی قم با حفظ دسترسی‌های محلی، از مسجد جمکران آغاز و در قلعه کامکار خاتمه می‌یابد. 

ادامه خبر

About Qom Urban Railway Organization

Metro Project – Line AMonorail Project

ادامه خبر
فیلتر ها :